Eén op één kindercoaching


Ieder kind ervaart weleens angst en onzekerheid.

Het kindercoach traject van Kid'z coaching biedt op een laagdrempelige wijze hulp aan kinderen die net even dat steuntje in de rug kunnen gebruiken. Spelenderwijs en oplossingsgericht wordt aan de hulpvraag gewerkt.


Kennismakingsgesprek

Ieder coachtraject begint met een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de hulpvraag van u en uw kind. We bespreken of de hulpvraag passend is bij mijn begeleiding en praktijk. Zo niet dan zal ik dit eerlijk melden en het kind doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.


Intakegesprek

Wanneer u besluit om een coachtraject bij mij te starten dan plannen we een intakegesprek in. Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik per mail een intakeformulier, welke we gaan bespreken in het intakegesprek. Graag verwelkom ik u, samen met uw partner en kind in mijn praktijk. Zo kunnen we kijken of er een klik is tussen mij en uw kind. Het is erg belangrijk dat uw kind zich op zijn gemak voelt bij mij zodat we samen aan de slag kunnen gaan.


Coachingsessies

Na het intakegeprek plannen we de coachingsessies in. Ik maak voor ieder kind een traject op maat. Binnen dit traject maak ik iedere week een afspraak met uw kind. Iedere sessie duurt 1 uur. Ik vind het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij de ontwikkelingen van het kind. Daarom zal ik gedurende het traject nauw contact houden met de ouders en kunnen ouders mij ook altijd vragen stellen via de mail. Tevens plannen we een oudergesprek om samen te evalueren hoe het traject verloopt en geef ik tips zodat u thuis uw kind optimaal kunt ondersteunen. Tijdens de sessies speel ik zoveel mogelijk in op de behoefte van uw kind. Met behulp van spel - en gesprekstechnieken ga ik samen met uw kind aan de slag. Aan het einde van ieder coach traject vindt een afsluitend gesprek plaats met de ouders.Kid'z coaching tarieven:


Kennismakingsgesprek:
gratis
Intakegesprek: €85,- incl.btw
Coachingsessie: €75,- incl. btw
Oudergesprek: €75,- incl.btw


Na afloop van iedere coaching sessie ontvangt u een factuur per mail.