Hoogbegaafdheid en sociale ontwikkeling

Een van de belangrijkste invloeden op de ontwikkeling van een kind is de omgeving. Een kind meet zich vaak aan andere kinderen in zijn omgeving. Ze spelen met leeftijdsgnootjes en ontwikkelen zich op gelijkwaardige manier.


Een kind die hoogbegaafd is ervaart hier vaak een probleem. Thuis gaat alles prima... papa en mama kijken waar de behoefte ligt bij het kind. Het kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Maar wanneer het kind naar school gaat beginnen vaak de problemen. Ze ervaren een andere interesse bij hun leeftijdsgenootjes. Deze willen op de kleuterschool nog lekker spelen, knutselen en verven. Rekenen en taal wordt aangeboden op een manier die waarschijnlijk voor een kind die hoogbegaafd is al veels te makkelijk en kinderachtig is. Ze merken al snel dat ze " anders" zijn. Ze hebben een ander soort manier van humor, stellen ander soort vragen, praten over sterren en planeten en willen alles weten over de aarde. Kortom, er is een duidelijk verschil tussen een hoogbegaafd kind en andere leerlingen uit zo'n groep. Contact maken met anderen is veel makkelijker als je dezelfde interesses hebt, dezelfde manier van denken en je begrepen voelt door de anderen.


Het gemiddeld IQ is vastgesteld op 100. Wanneer een kind een IQ heeft van 130 of hoger spreken we over hoogbegaafd. Zij kijken hierdoor door een hele andere bril de wereld in. Ze voelen geen wederzijdse herkenning in vriendschappen. Leeftijdgenootjes spelen anders, tekenen anders, praten anders en denken vaak anders. Soms ervaart een hoogbegaafd kind dat zij minder de beurt krijgen in de klas. Of dat ze minder aandacht krijgen omdat zij het toch al wel snappen. Of omdat ze aanwezig zijn met eigenwijze opmerkingen en telkens vragen hebben.


Vaak ontwikkelt een kind door bovenstaande ervaringen een negatief zelfbeeld. Ze denken dat ze het niet goed doen. Ze voelen zich anders. "Waarom snappen de andere kinderen nou niet wat ik voel of bedoel?". Vaak merk je dat kinderen die hoogbegaafd zijn erg teleurgsteld raken in vriendschappen. Zij hebben namelijk " trouw" heel hoog staan terwijl veel kinderen van hun leeftijd de ene dag met die speelt en de andere dag weer met iemand anders. Dit zien ze als ontrouw en betrekken dit dan uiteindelijk vaak op zichzelf. Ook het " onderhandelen" ligt op een veel hoger niveau.


Door al deze ontwikkelingen komt het grote probleem om de hoek kijken; sociale-emotionele achterstand. Kinderen trekken zich terug, reageren heftig op hun omgeving of gaan zich heel kinderlijk gedragen. Ook onderpresteren of op een negatieve manier de aandacht ( van de leerkracht) trekken zijn veel voorkomende problemen. Vaak heeft een leerkracht snel in de gaten dat er een sociaal probleem is. Alleen is het soms niet mogelijk om dit kind de juiste begeleiding te bieden. Of wordt er niet direct gedacht aan hoogbegaafdheid. Zeker niet wanneer een kind gaat onderpresteren.


Veel hoogbegaafde kinderen lijken sensitief te zijn. Veel voorkomende signalen hierbij zijn:


* Snel gekwetst

* Snel van hun stuk gebracht

* Hebben een groot rechtsvaardigheid gevoel

* Intens gevoelsleven ( intens blij of intens verdrietig)

* Raken soms snel overprikkeld


Ieder hoogbegaafd kind is anders. U herkent misshien eigenschappen in het bovenstaande maar sommige ook niet.Ieder kind is anders, zo ook hoogbegaafde kinderen.

De genoemde eigenschappen zul je niet zomaar weg kunnen halen en veranderen. Wel zijn er methoden om een kind handvatten te bieden beter met deze eigenschappen om te kunnen gaan. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust contact met mij op.


Wat kunt u als ouder zelf doen?

* Vertel het kind wat er met hem of haar aan de hand is

* Biedt uitdagingen aan die aansluiten bij de interesse van het kind

* Stimuleer je kind i.p.v straffen

* Zoek hulp voor sociale emotionele ontwikkeling

* Neem contact op met school en bespreek je zorgen